loading
„Сензор Найт Индъстриъл” ЕООД

„Сензор Найт Индъстриъл” ЕООД

Инвеститор: „Сензор Найт Индъстриъл” ЕООД

Обект: „Предприятие за производство на сензори”, с.Царацово, общ.Марица