loading
„Ленокс Груп” ЕООД

„Ленокс Груп” ЕООД

Инвеститор: „Ленокс Груп” ЕООД

Обект: „Преустройство на леярен цех в предприятие за екструдиране и боядисване на алуминиеви профили”, с.Стряма