loading
„К Енд Джи” ЕООД

„К Енд Джи” ЕООД

Инвеститор: „К Енд Джи” ЕООД

Обект: „Производствена сграда за тестени изделия със склад”, с. Кадиево, общ. Родопи