loading
„БББ-Дистрибуция и логистика” ЕООД

„БББ-Дистрибуция и логистика” ЕООД

Инвеститор: „БББ-Дистрибуция и логистика” ЕООД

Обект: „Пристройка и надстройка на съществуваща сграда, склад за търговия на едро на хранителни стоки”, гр. Асеновград