loading
„Авалита” ЕООД

„Авалита” ЕООД

Инвеститор: „Авалита” ЕООД

Обект: „Животновъден комплекс до 200 крави”