loading
„Хюманита”

„Хюманита”

Инвеститор: Хюманита

Обект: Предприятие за сортиране и рециклиране на дрехи