loading
„Семеле” ООД

„Семеле” ООД

Инвеститор: „Семеле” ООД

Обект: „База за съхранение, пакетиране и подготовка на плодове и зеленчуци за предлагане на пазара с шоурум”, с. Градина, общ. Първомай