loading
„Нигал 7” ЕООД

„Нигал 7” ЕООД

Инвеститор: „Нигал 7” ЕООД

Обект: „Цех за преработка, разфасоване и съхранение на млечни продукти”, местност Чиирите, с. Браниполе, общ. Родопи